Vytvořili jsme nové webové stránky, budeme tak moci lépe prezentovat naše služby a produkty. Nabídka činností je nově rozčleněna a zpřehledněna, doplněny jsou i důležité reference.

Pult centralizované ochrany (PCO)

Pult centralizované ochrany střeží připojené objekty zabezpečené pomocí elektrické zabezpečovací signalizace (EZS), elektrické požární signalizace (EPS) nebo kamerového systému (CCTV) a mohou na něj být přenášeny veškeré informace, které je daný systém elektronické signalizace schopen poskytnout. Tento pult obsluhuje stálá operační služba. Operátor je v nepřetržitém spojení s výjezdovými vozidly. Zásahová vozidla okamžitě reagují na pokyn operátora a provedou výjezd na objekt, odkud bylo přijato poplachové hlášení, za účelem zjištění poplachového stavu, zajištění případného pachatele a dále zajištění majetku proti jeho zcizení a dalším škodám. Naše technická úroveň zaručuje včasnou lokalizaci místa narušení objektu a tím i efektivní a včasný zásah výjezdové skupiny. Neméně důležitá je i spolupráce s policií, která je okamžitě přivolána v případě, že byl prokazatelně spáchán trestný čin.

PCO
3638980 12610568 6594532
10622176 12678314 12974239