Vytvořili jsme nové webové stránky, budeme tak moci lépe prezentovat naše služby a produkty. Nabídka činností je nově rozčleněna a zpřehledněna, doplněny jsou i důležité reference.

Elektrická požární signalizace (EPS)

Elektrická požární signalizace je zařízení obdobné EZS, ale budované za účelem hlídání vzniku požáru a případném neprodleném zásahu za účelem minimalizace škod, které může požár způsobit. Požární signalizace, projekt a rozsah se řídí příslušnou normou ČSN dle posouzení požárním specialistou. K zařízení EPS se připojí zařízení poplachu podle toho, kam vyhodnocení bude směřováno (vlastní vrátnice, hasičský záchranný sbor, bezpečnostní služba).

EPS
2946199 872493 12002339