Vytvořili jsme nové webové stránky, budeme tak moci lépe prezentovat naše služby a produkty. Nabídka činností je nově rozčleněna a zpřehledněna, doplněny jsou i důležité reference.

Fyzická ostraha

Fyzická ostraha objektů je prováděna zkušenými a řádně vyškolenými pracovníky firmy MEBES SECURITY s.r.o. s cílem zabránit rozkrádání, zneužití, poškození či zničení majetku v prostorech střeženého objektu. Rovněž provádí pochůzkovou službu dle požadavků majitele a interních pokynů střeženého objektu. V oblasti požární ochrany tito pracovníci plní úkoly vyplývající pro ně z předpisů o požární ochraně střeženého objektu organizace. Mezi další aktivity MEBES SECURITY s.r.o. patří i fyzická ostraha kulturních, sportovních a společenských akcí.

Fyzická ostraha
5594736 11324084