Vytvořili jsme nové webové stránky, budeme tak moci lépe prezentovat naše služby a produkty. Nabídka činností je nově rozčleněna a zpřehledněna, doplněny jsou i důležité reference.

Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS)

Elektrická zabezpečovací signalizace je elektronické zařízení instalované v objektu, pomocí níž se hlídá daný prostor po uvedení zařízení do režimu střežení. V případě narušení střeženého prostoru elektronika vyhodnotí daný stav a vyhlásí poplach. Poplach může být vyhlášen lokálně (houkají sirény) nebo je informace o poplachu přenášena pomocí telefonního, radiového nebo GSM spojení na pult centralizované ochrany.

EZS
10815435 10414792 8078732